Country-size fires became the New Normal around the entire Planet in 2019!

Sydney, Australia’s biggest city with a population of over 5 million people is suffering its worst pollution ever as smoke, caused by Australia’s record-breaking wildfire season blankets the city turning it into a “gas chamber.”

The smoke has caused a huge spike in respiratory illnesses along with the cancellation of outdoor sporting and leisure activities.

Sydney is quite literally under siege, surrounded by huge wildfires leaving a chief firefighter to claim the fires can only be extinguished by flooding rains, (rains are not expected until late January).

The fires which have reached the Greater Sydney area have scorched almost one million acres and to make matters worse a nationwide heatwave has pushed the mercury to 45 deg C, 113 deg F.

Wildfires dominated 2019, the first week of December, another Australian heatwave when temperatures reached an incredible 49 Deg C, 121 deg F causing petrol pumps to seize up, sparked wildfires over numerous towns resulting in the evacuation of thousands of residents.

At the same time, massive wildfires in Chile caused by extremely high temperatures and strong winds had killed two and destroyed almost 50,000 acres of land.

In May 2019 more than 200 fires surrounded Mexico City causing dangerously high levels of ash particles and ozone, again resulting in a spike in respiratory illnesses, see the picture above.

In June, Spain, Portugal and Italy suffered massive wildfires as an “enormous” reservoir of warm air drawn from northern Africa caused temperatures to hit 45 deg C, 113 deg F.

Crickey Conservation Society 2019.

Luchtvaart Grootste Vervuiler van de Transport Sector

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12% van de totale broeikasgas uitstoot door de Nederlandse economie. Dat is bijna net zoveel als in 2012.

Er is dus nog lang geen sprake van een afname van de algemene vervuiling. De luchtvaart draagt daar 49% aan bij, het wegvervoer 21%. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van broeikasgasemissies (49%), gevolgd door zeevaart en binnenvaart (26%) en vervoer over de weg (21%).

Twee derde van de transportemissies valt buiten de scope van de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart?

Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de transportsector gestegen met 3%, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 8%.

De emissies stegen met name in de luchtvaartsector, namelijk met 13%. Bij vervoer over water en over de weg daalde de uitstoot met respectievelijk 2% en 8%.

De broeikasgasemissies van de transportsector en de Nederlandse economie worden berekend volgens de richtlijnen van het System of Environmental Economic Accounts (SEEA), de milieurekeningen.

Een groot deel van de Nederlandse transportactiviteiten vindt (gelukkig) plaats buiten Nederland. Hierdoor wordt 75% van de broeikasgassen uitgestoten in het buitenland.

Voor vervoer over de weg is dat 30%, bij de binnenvaart 38%. Bij de zeevaart is 93% van de uitstoot buiten de Nederlandse territoriale wateren.

De uitstoot door de luchtvaart is voor 95% buiten de Nederlandse lands- grenzen.

De transportsector is een emissie-intensieve bedrijfstak. Dit komt omdat bij transport veel motorbrandstoffen (benzine, diesel, lpg, stookolie, kerosine) worden gebuikt, waardoor CO2 vrijkomt.

Met name de luchtvaart en het vervoer over water veroorzaken veel meer broeikasgassen per euro toegevoegde waarde dan gemiddeld in de economie.

De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie wijken af van de nationale broeikasgasemissies berekend volgens de richtlijnen van de International Panel on Climate Change (IPCC).

Wel meegeteld bij beide totalen, maar geen onderdeel van de Nederlands transportsector, is de broeikasgasuitstoot door eigen vervoersbewegingen van huishoudens en transport dat wordt uitgevoerd door bedrijven die buiten de transportsector vallen.

Crickey Conservation Society 2019.

Sydney in Trouble after Australia Wild Fires merge into deadly Giant Blaze

Smoke and flying ash has lingered over Sydney for most of the past week, turning the daytime sky orange, obscuring visibility and prompting commuters to wear breathing masks.

Bushfires fanned by winds combined into a single giant blaze north of Sydney late on Friday, blanketing Australia’s biggest city in hazardous smoke, causing weekend sports games to be canceled and prompting calls for outdoor workers to stay home.

Wildfire has killed at least four people and destroyed more than 680 homes across eastern Australia since the start of November, months earlier than the usual summer bush fire season, with the authorities blaming an extended drought, strong wind and suspected arson.

Satellite images spread on social media showed the smoke spreading across the Tasman Sea to New Zealand, 2,000 kilometers away. The massive fires are in some cases just too big to put out at the moment.

Sydney is the capital city in New South Wales state. The New South Wales Rural Fire Service (RFS) said in a tweet that “a number of fires in the Hawkesbury, Hunter and Central Coast areas have now joined”.

Fears grow about Sydney after Australia fires merge into giant blaze

The tweet included a map showing 10 separate fires connecting about 50 kilometers north of metropolitan Sydney.

About 500 homes in coastal communities around 350 kilometers south of Sydney had lost electricity to fire and repair workers were unable to start restoring power until the area was declared safe.

These fire storms have the potential or are expected to spread further east, which unfortunately is getting into more densely populated areas, villages, communities, isolated rural areas, and other farming practices and businesses throughout the region.

Crickey Conservation Society 2019.

Verkavelings Vergunning Jaloesie niet bekend bij Kadaster

Bij herhaaldelijke navraag in 2018 en 2019 is gebleken dat de verkavelings vergunning van Jaloesie te Montagne niet geregistreerd staat bij Kadaster.

Geen verkavelings plattegrond voorradig betekend dat alle eigenaren van de gebouwde woningen ter plekke onbekend blijven voor het publiek.

De geldschieter, die zijn vermogen met biotechnology verdiende, investeerde 10 miljoen in het bouw project van Jaloesie, maar kreeg al snel argwaan na gepleegde wanprestaties geleverd door leden van de Halley familie.

De twee broers die het project onder hun hoede hadden wisten willekeurig derden te bedreigen en verwijderde zelfs een weduwe waarvan haar man onlangs was overleden.

In samenwerking met de broer van de overledene (RFN) wisten beiden partijen in samenwerking met de notaris de weduwe te onterven van haar woning om haar vervolgens zonder enige vorm van inkomen naar Nederland te laten deporteren.

Dat deze familie aan de lopende bank misdaden plegen is niet nieuws voor al degenen die met hun in aanraking kwamen. Het werken met onverzekerde illegalen in de bouw is zeer gangbaar op Curacao.

Het feit dat de openbare Kadastrale gegevens niet gedeponeerd en/of geregistreerd werden bij de openbare overheids instelling geeft te denken. Misschien een passend klusje voor de Ombudsman op Scharloo?

Nu de notariele overdrachten niet doorgeven ‘hoeven’ worden aan Kadaster, blijkt de publieke inzage ter kwader trouw geblokkeerd te worden. Het niet inleveren van Kadastrale gegevens zal alsnog via een LOB-verzoek nagetrokken worden. Maar ook hier mag men niet teveel van verwachten.

Dat Curacao van misdadigers aan elkaar hangt is voor niemand meer een verassing, omdat alle grote misdaadbendes op Curacao opereren. Het privatiseren van publieke eigendommen begeleid de bewoners van het eiland naar de rand van de afgrond, met meer werkeloosheid en armoede als gevolg.

We hopen dat de toch al dubieuze regerings van PAR zich niet als bende leiders en residieve volksverraders opstellen, maar dat Rhuggenaath hier werk van maakt en optreedt tegen dit soort wanpraktijken, om de open orde en juist de publiekelijke belangen te handhaven en waarborgen.

Crickey Amigu di Natura Foundation 2019.

Shifting North Pole causes increasing concerns over Navigation

The Earth’s magnetic North Pole has drifted so fast that authorities have had to officially redefine the location of the magnetic North Pole.

The extreme wandering of the North Pole caused increasing concerns over navigation, especially in high latitudes.

Earth’s magnetic field is known to have wandered and flipped in the geologic past. Earth’s magnetic field is a result of spinning molten iron and nickel 1,800 miles below the surface.

As the constant flow of molten metals in the outer core changes over time, it alters the external magnetic field.

What we’ve seen in the past hundred years is that the location of the magnetic North Pole has moved northward.

That migration of the magnetic North Pole was switched into overdrive in the past few years, causing the pole to rapidly move.

The increased speed with which the magnetic North Pole has moved prompted authorities to officially update its location.

The official location of the magnetic poles is specified by the World Magnetic Model, which acts as the basis for navigation, communication, GPS, etc. around the globe.

In the recent past, the magnetic North Pole has moved 34 miles a year toward Russia. Just a half-century ago, the magnetic North Pole was wandering about 7 miles each year.

Earth’s magnetic North Pole is quickly moving from the Canadian Arctic toward Russia. The model update ensures the accuracy of work in governmental agencies around the world.

Specifically, NASA, the Federal Aviation Administration (FAA) and the U.S. Forest Service use the magnetic poles in their daily operations from mapping to air traffic control.

On a more individual level, smartphones use the magnetic north for GPS location and compass appliances.

Geologists can interpret magnetic minerals in rocks around the world to reveal the history of magnetic reversals on Earth.

From examining fossil records, there is no evidence that a magnetic field reversal causes increased extinctions, or volcanic activity.

Forbes / Crickey Amigu di Natura Foundation 2019.

South Africa equals the Worlds Hottest Temperature with a Sizzling 54°C

A village in South Africa has equaled the worlds hottest recorded temperature, shared with Kuwait in 2016 and Death Valley 2013, that holds the same sizzling 54°C record.

Planet Earth and Storm Report SA reported that the temperature recorded at the Viooldrif weather station is now the highest yet recorded anywhere in Africa in the modern era.

A previous unofficial record temperature of 55°C was recorded in Tunisia in 1931, but that figure was unreliable due to instruments not being calibrated to international standards.

Back in July 2016, Mitribah, in Kuwait recorded a blistering 54 Celsius and Basra, Iraq, recorded 53.9 Celsius. It’s thought that Mitribah’s reading matches the hottest ever reliably measured temperature anywhere in the world. 

Both Mitribah and Basra’s readings are likely the highest ever recorded outside of Death Valley, Calif. Death Valley currently holds the record for the world’s hottest temperature of 56.7 Celsius, set July 10, 1913.

On 13 September 2012 the World Meteorological Organization disqualified the record for the highest recorded temperature, exactly 90 years after it had been established at El Azizia, Libya, with a measurement of 58°C.

Crickey Conservation Society 2019.

UK Coldest Winter Forecast in 100 YEARS

BRITAIN is facing a possible three-month big-freeze amid warnings extreme Arctic conditions could see this winter leagued among the harshest of the past century.

Sub-zero air sweeping in from the Polar regions will send temperatures plummeting to -10C (14F) this month with snow threatening to blanket the nation until February.

This winter could see a raft of 100-year cold and snowfall records tumble, according to some long-range predictions. Further wintry downpours are forecast later this month and through December as experts warn severe weather could hold out well into 2020.

Swathes of Britain are at risk of heavy snow with Scotland, Wales and northern England braced for crippling blizzards.

Freezing Arctic winds pushing thermometers well below-average could put the all-time low of -27.2C (-16.96F) measured in Braemar, Aberdeenshire, in 1895 and 1982 under threat.

This could be another severe winter record to go after several in the past 10 years, and as such indicates Britain’s winters are becoming colder and more prone to significant snow events.

It is likely this pattern is intrinsically linked to low solar activity and its impact on long-term weather patters, the oceans and the jet stream.

It is inevitable we will suffer more extremely harsh winters in the coming years and decades with further records being broken, this will become the norm in the UK and across parts of Europe.

Crickey Conservation Society 2019.

UN Report warns of ‘Collective Failure” to Act and Meet CO2 emissions gap

Signing up to the Paris Climate Agreement in 2015, world leaders agreed to limit global warming by the end of the century to 1.5 degrees Celsius, ideally, and certainly no higher than 2 degrees C.

But a United Nations report published today says either goal is a long way off. Unless global greenhouse gas emissions fall by 7.6% each year, the world will fail to meet the 1.5°C temperature goal of the Paris Agreement.

Global temperatures are set to rise about 3.2 degrees C by 2100, the report says, bringing catastrophic weather including hotter, deadlier heatwaves and more frequent floods and drought.

Instead of cutting emissions, machines and products released more CO2 in 2018 than ever before, according to the annual Global Emissions report. Last year year, 55.3 gigatons of global CO2 were pumped into the atmosphere, up from 53.5 gigatons in 2017.

Our collective failure to act early and hard on climate change means we now must deliver deep cuts to emissions — over 7% each year, if we break it down evenly over the next decade.

The worst polluters

From 2030, 15 gigatons of CO2 would have to be cut each year. This is roughly the annual emissions of the EU, India, Russia and Japan combined. But time is slowly running out.

Most responsible for the continually increasing emissions is the G20, a group of 20 of the world’s biggest economies, who emit the equivalent of 43 gigatons of CO2 — 78% of global greenhouse gas emissions. Industrialized countries must take the lead here.

How to close the emissions gap

The report names five key areas that will be decisive in the future:

1. At least €1.45 billion ($1.59 billion) annual investment in renewables and more efficient energy use

2. Coal phaseout

3. Decarbonization of transport

4. Decarbonization of industry

5. Increased access to electricity for 3.5 billion people

The number of countries, regions and cities setting goals to go carbon-neutral has risen since September last year from just a handful to about 65.

The European Union, for example, aims to be carbon neutral by 2050. Individual countries including Germany, the UK and France have also set zero-emissions goals.

But how exactly they will achieve this — and how soon — is uncertain. Only a few of the 65 have laid out a timeline for reaching net-zero, according to the report, none of which are countries in the G20.

Fossil fuel production

Fossil fuel production grows globally

Eager to cut out carbon, but unwilling to give up fossil fuels, countries are struggling to rein in emissions. Production of coal, gas and crude oil is rising, and reached its highest level in 2018 at around 37 gigatons.

Some environmental economists have called for a tax on CO2 emissions to incentivize companies to produce energy more sustainably. But the comprehensive introduction of a CO2 price has so far been unsuccessful.

One strategy for closing the emissions gap would see renewable sources make up 85% of the world’s electricity mix by 2050. With higher emissions trees are growing

Major turnaround still possible

On the one hand it’s a matter of having greater ambitions, and on the other hand of implementing them faster. “Energy and transport will be the most important areas.

The report states that technologies for rapid and cost-effective emission reduction have improved, such as the price of solar energy, which can compete with coal on cost.

If the world is to slow down and adapt to global warming, it must acknowledge that “fundamental changes in values, norms, consumer culture and worldviews are inevitable parts of the great sustainability transformation.

Crickey Conservation Society 2019.

Swiss Glaciers lost 25% of its Volume due to Impact of Global Warming

FURKA PASS, Switzerland — On the hairpin bend of a Swiss mountain pass, a Victorian-era hotel built for tourists to admire the Rhone Glacier has been abandoned now that the ice has retreated nearly 1.2 miles uphill.

Where mighty glaciers once spilled into Swiss valleys like frozen rivers of ice, a residue of gray scree and boulders remains, spliced through with raging streams.

A picture of the Gorner Glacier in Zermatt, Switzerland, taken in 1863, is displayed at the same location on Aug. 25, 2019. (Photos: Denis Balibouse/Reuters, Glaziologische Kommission der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz/ETH Library Zurich/Handout via Reuters)

More than 500 Swiss glaciers have already vanished, and the government says 90% of the remaining 1,500 will go by the end of the century if nothing is done to cut emissions.

Their retreat is expected to have a major impact on water levels, possibly raising them initially as the ice melts but depleting them long term. Officials fear the changes could trigger rockfalls and other hazards and affect the economy.

The Belvedere Hotel, built in the 1880’s during a surge in Alpine tourists, was an early victim of the decline. Once the scene of wild parties, it features in a James Bond car chase in “Goldfinger.”

Landlocked Switzerland is warming at twice the global rate, and over the last year its glaciers have lost 2% of volume, said Mathias Huss, who heads Switzerland’s glacier monitoring institute, GLAMOS, which has data stretching back 150 years.

We have never seen such a fast rate of glacial decline since the measurements have started. Some hope that politics can make a difference, especially after the Green Party surged in an October 2019 election.

But the glaciers will keep shrinking, scientists say. “The Alps will still be beautiful in my opinion, but they will just be different.”

Crickey Conservation Society 2019.

UK hit by Heavy Rains and Flooding

The United Kingdom is once again being drenched with torrential rain as half of the average rainfall of November has fallen in the last 24 hours causing the Met Office to issue another 45 flood alerts to a very weary population.

The Met Office is expecting heavy rain and strong winds throughout the weekend, with 48-hour weather warnings currently in place for the south-west of England as of this morning.

Flooding of homes and businesses is ‘likely’, forecasters are warning, as are power cuts and disruption on the roads and railways.

November has been a disaster for the UK after persistent torrential rain. The rain started in late September when Storm Lorenzo which brought strong winds to the west of Ireland before crossing the UK on 3rd October.

Lorenzo was a mid-Atlantic hurricane but weakened rapidly as it tracked north-east past the Azores toward the west coast of Ireland.

The storm followed a spell of unsettled wet weather across England and Wales during late-September causing disruption and flooding.

Torrential downpours across parts of Wales, the Midlands and southern England on 1st of October also brought localized flooding and disruption, it has continued to rain in some areas since then with hardly a pause.

The persistent wet weather continued throughout October 2019 as slow-moving westerlies rolled in from the Atlantic. Some locations across Wales and northern England received a full months rain often in just a couple of hours.

The heavy rain, which was falling on already very wet ground, led to flooding disruption across Wales, Shropshire, Staffordshire and Manchester.

The Environment Agency has 44 flood warnings in place across the country, including five severe warnings on the River Don in South Yorkshire.

The city of Sheffield in the UK has received six months of rain in just seven days. Fishlake, near Doncaster, was cut off by its worst flooding in living memory when the River Don burst its banks.

About 700 residents were told to evacuate after a month’s worth of rain fell in a single day.

Big Wobble / Crickey Amigu di Natura Foundation 2019.