Country-size fires became the New Normal around the entire Planet in 2019!

Sydney, Australia’s biggest city with a population of over 5 million people is suffering its worst pollution ever as smoke, caused by Australia’s record-breaking wildfire season blankets the city turning it into a “gas chamber.”

The smoke has caused a huge spike in respiratory illnesses along with the cancellation of outdoor sporting and leisure activities.

Sydney is quite literally under siege, surrounded by huge wildfires leaving a chief firefighter to claim the fires can only be extinguished by flooding rains, (rains are not expected until late January).

The fires which have reached the Greater Sydney area have scorched almost one million acres and to make matters worse a nationwide heatwave has pushed the mercury to 45 deg C, 113 deg F.

Wildfires dominated 2019, the first week of December, another Australian heatwave when temperatures reached an incredible 49 Deg C, 121 deg F causing petrol pumps to seize up, sparked wildfires over numerous towns resulting in the evacuation of thousands of residents.

At the same time, massive wildfires in Chile caused by extremely high temperatures and strong winds had killed two and destroyed almost 50,000 acres of land.

In May 2019 more than 200 fires surrounded Mexico City causing dangerously high levels of ash particles and ozone, again resulting in a spike in respiratory illnesses, see the picture above.

In June, Spain, Portugal and Italy suffered massive wildfires as an “enormous” reservoir of warm air drawn from northern Africa caused temperatures to hit 45 deg C, 113 deg F.

Crickey Conservation Society 2019.

Luchtvaart Grootste Vervuiler van de Transport Sector

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12% van de totale broeikasgas uitstoot door de Nederlandse economie. Dat is bijna net zoveel als in 2012.

Er is dus nog lang geen sprake van een afname van de algemene vervuiling. De luchtvaart draagt daar 49% aan bij, het wegvervoer 21%. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van broeikasgasemissies (49%), gevolgd door zeevaart en binnenvaart (26%) en vervoer over de weg (21%).

Twee derde van de transportemissies valt buiten de scope van de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart?

Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de transportsector gestegen met 3%, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 8%.

De emissies stegen met name in de luchtvaartsector, namelijk met 13%. Bij vervoer over water en over de weg daalde de uitstoot met respectievelijk 2% en 8%.

De broeikasgasemissies van de transportsector en de Nederlandse economie worden berekend volgens de richtlijnen van het System of Environmental Economic Accounts (SEEA), de milieurekeningen.

Een groot deel van de Nederlandse transportactiviteiten vindt (gelukkig) plaats buiten Nederland. Hierdoor wordt 75% van de broeikasgassen uitgestoten in het buitenland.

Voor vervoer over de weg is dat 30%, bij de binnenvaart 38%. Bij de zeevaart is 93% van de uitstoot buiten de Nederlandse territoriale wateren.

De uitstoot door de luchtvaart is voor 95% buiten de Nederlandse lands- grenzen.

De transportsector is een emissie-intensieve bedrijfstak. Dit komt omdat bij transport veel motorbrandstoffen (benzine, diesel, lpg, stookolie, kerosine) worden gebuikt, waardoor CO2 vrijkomt.

Met name de luchtvaart en het vervoer over water veroorzaken veel meer broeikasgassen per euro toegevoegde waarde dan gemiddeld in de economie.

De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie wijken af van de nationale broeikasgasemissies berekend volgens de richtlijnen van de International Panel on Climate Change (IPCC).

Wel meegeteld bij beide totalen, maar geen onderdeel van de Nederlands transportsector, is de broeikasgasuitstoot door eigen vervoersbewegingen van huishoudens en transport dat wordt uitgevoerd door bedrijven die buiten de transportsector vallen.

Crickey Conservation Society 2019.

Sydney in Trouble after Australia Wild Fires merge into deadly Giant Blaze

Smoke and flying ash has lingered over Sydney for most of the past week, turning the daytime sky orange, obscuring visibility and prompting commuters to wear breathing masks.

Bushfires fanned by winds combined into a single giant blaze north of Sydney late on Friday, blanketing Australia’s biggest city in hazardous smoke, causing weekend sports games to be canceled and prompting calls for outdoor workers to stay home.

Wildfire has killed at least four people and destroyed more than 680 homes across eastern Australia since the start of November, months earlier than the usual summer bush fire season, with the authorities blaming an extended drought, strong wind and suspected arson.

Satellite images spread on social media showed the smoke spreading across the Tasman Sea to New Zealand, 2,000 kilometers away. The massive fires are in some cases just too big to put out at the moment.

Sydney is the capital city in New South Wales state. The New South Wales Rural Fire Service (RFS) said in a tweet that “a number of fires in the Hawkesbury, Hunter and Central Coast areas have now joined”.

Fears grow about Sydney after Australia fires merge into giant blaze

The tweet included a map showing 10 separate fires connecting about 50 kilometers north of metropolitan Sydney.

About 500 homes in coastal communities around 350 kilometers south of Sydney had lost electricity to fire and repair workers were unable to start restoring power until the area was declared safe.

These fire storms have the potential or are expected to spread further east, which unfortunately is getting into more densely populated areas, villages, communities, isolated rural areas, and other farming practices and businesses throughout the region.

Crickey Conservation Society 2019.

Verkavelings Vergunning Jaloesie niet bekend bij Kadaster

Bij herhaaldelijke navraag in 2018 en 2019 is gebleken dat de verkavelings vergunning van Jaloesie te Montagne niet geregistreerd staat bij Kadaster.

Geen verkavelings plattegrond voorradig betekend dat alle eigenaren van de gebouwde woningen ter plekke onbekend blijven voor het publiek.

De geldschieter, die zijn geld met biotechnology verdiende, investeerde 10 miljoen in het bouw project van Jaloesie, maar kreeg al snel argwaan na gepleegde wanprestaties door de lokale Halley familie.

De twee broers die het project onder hun hoede hadden wisten willekeurig derden te bedreigen en verwijderde zelfs een weduwe waarvan haar man onlangs was overleden.

In samenwerking met de broer van de overledene (RFN) wisten beiden partijen in samenwerking met de notaris de weduwe te onterven van haar woning om haar vervolgens zonder enige vorm van inkomen naar Nederland te laten deporteren.

Dat deze familie aan de lopende bank misdaden plegen is niet nieuws voor al degenen die met hun in aanraking kwamen.

Het feit dat de openbare Kadastrale gegevens niet gedeponeerd en/of geregistreerd werden bij de semi-overheids instelling geeft te denken.

Nu de notariele overdrachten niet doorgeven ‘hoeven’ worden aan Kadaster, blijkt de publieke inzage ter kwader trouw geblokkeerd te worden.

Dat Curacao van misdadigers aan elkaar hangt is voor niemand meer een verassing, omdat alle grote misdaadbendes op Curacao opereren.

We hopen dat de toch al dubieuze regerings van PAR zich niet als bende leiders en residieve volksverraders opstellen, maar dat Rhuggenaath hier werk van maakt en optreedt tegen dit soort wanpraktijken, om de open orde en juist de publiekelijke belangen te handhaven en waarborgen.

Crickey Amigu di Natura Foundation 2019.

Shifting North Pole causes increasing concerns over Navigation

The Earth’s magnetic North Pole has drifted so fast that authorities have had to officially redefine the location of the magnetic North Pole.

The extreme wandering of the North Pole caused increasing concerns over navigation, especially in high latitudes.

Earth’s magnetic field is known to have wandered and flipped in the geologic past. Earth’s magnetic field is a result of spinning molten iron and nickel 1,800 miles below the surface.

As the constant flow of molten metals in the outer core changes over time, it alters the external magnetic field.

What we’ve seen in the past hundred years is that the location of the magnetic North Pole has moved northward.

That migration of the magnetic North Pole was switched into overdrive in the past few years, causing the pole to rapidly move.

The increased speed with which the magnetic North Pole has moved prompted authorities to officially update its location.

The official location of the magnetic poles is specified by the World Magnetic Model, which acts as the basis for navigation, communication, GPS, etc. around the globe.

In the recent past, the magnetic North Pole has moved 34 miles a year toward Russia. Just a half-century ago, the magnetic North Pole was wandering about 7 miles each year.

Earth’s magnetic North Pole is quickly moving from the Canadian Arctic toward Russia. The model update ensures the accuracy of work in governmental agencies around the world.

Specifically, NASA, the Federal Aviation Administration (FAA) and the U.S. Forest Service use the magnetic poles in their daily operations from mapping to air traffic control.

On a more individual level, smartphones use the magnetic north for GPS location and compass appliances.

Geologists can interpret magnetic minerals in rocks around the world to reveal the history of magnetic reversals on Earth.

From examining fossil records, there is no evidence that a magnetic field reversal causes increased extinctions, or volcanic activity.

Forbes / Crickey Amigu di Natura Foundation 2019.

South Africa equals the Worlds Hottest Temperature with a Sizzling 54°C

A village in South Africa has equaled the worlds hottest recorded temperature, shared with Kuwait in 2016 and Death Valley 2013, that holds the same sizzling 54°C record.

Planet Earth and Storm Report SA reported that the temperature recorded at the Viooldrif weather station is now the highest yet recorded anywhere in Africa in the modern era.

A previous unofficial record temperature of 55°C was recorded in Tunisia in 1931, but that figure was unreliable due to instruments not being calibrated to international standards.

Back in July 2016, Mitribah, in Kuwait recorded a blistering 54 Celsius and Basra, Iraq, recorded 53.9 Celsius. It’s thought that Mitribah’s reading matches the hottest ever reliably measured temperature anywhere in the world. 

Both Mitribah and Basra’s readings are likely the highest ever recorded outside of Death Valley, Calif. Death Valley currently holds the record for the world’s hottest temperature of 56.7 Celsius, set July 10, 1913.

On 13 September 2012 the World Meteorological Organization disqualified the record for the highest recorded temperature, exactly 90 years after it had been established at El Azizia, Libya, with a measurement of 58°C.

Crickey Conservation Society 2019.

UK Coldest Winter Forecast in 100 YEARS

BRITAIN is facing a possible three-month big-freeze amid warnings extreme Arctic conditions could see this winter leagued among the harshest of the past century.

Sub-zero air sweeping in from the Polar regions will send temperatures plummeting to -10C (14F) this month with snow threatening to blanket the nation until February.

This winter could see a raft of 100-year cold and snowfall records tumble, according to some long-range predictions. Further wintry downpours are forecast later this month and through December as experts warn severe weather could hold out well into 2020.

Swathes of Britain are at risk of heavy snow with Scotland, Wales and northern England braced for crippling blizzards.

Freezing Arctic winds pushing thermometers well below-average could put the all-time low of -27.2C (-16.96F) measured in Braemar, Aberdeenshire, in 1895 and 1982 under threat.

This could be another severe winter record to go after several in the past 10 years, and as such indicates Britain’s winters are becoming colder and more prone to significant snow events.

It is likely this pattern is intrinsically linked to low solar activity and its impact on long-term weather patters, the oceans and the jet stream.

It is inevitable we will suffer more extremely harsh winters in the coming years and decades with further records being broken, this will become the norm in the UK and across parts of Europe.

Crickey Conservation Society 2019.