Pirate’s Nest Curacao

Volgens ingwijden werd de bouw van Pirate’s Nest bij Caracasbaai zonder een daarvoor geldende vergunning uitgevoerd. Om de ware feiten te achterhalen diende de natuurstichting Crickey een LOB verzoek in.

Na de voltooing van de bouw werd er een houten omheining geplaatst die de zogenaamde privacy en veiligheid van de bezoekers moest garanderen.

Helaas werd in de praktijk de afscherming gebruikt om de illegale kap van mangroven te verbergen. Als arrogante klap op de vuurpijl werd de beplanting langs het voetpad ook zomaar weggekapt om ruimte te maken voor enkele parkeer extra plaatsen.

Het is daarom schandalig, maar vooral onacceptabel dat men op Curacao dit allemaal toelaat, zonder de wisselede eigenaren ter verantwoording te roepen.

Het LOB verzoek zal moeten aantonen in hoeverre de regering en/of eigenaren aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Crickey Conservation Society 2018.

Tafelberg

More information about this LOB verzoek will be posted here. This text will be updated soon.

Nederlandse Toeristen Overspoelen en Bezetten Stranden op Curacao

Volgens onlangs vrijgegeven cijfers van het CTB komt meer dan de helft van alle toeristenb overnachtigingen op Curacao voor rekening van een bezoeker uit Nederland.

Ondanks dit bijzonder aanzienlijk belang blijft de staatskas leeg, en zal de belasting dienst andere maatregelen moeten treffen met betrekking tot dit tegenstrijdige fenomeen.

Dit jaar kondigde de PAR dictatuur nog meer eenzijdige maatregelen aan, wat de gemeenschap verder naar de rand van de afgrond zal leiden. Het bekende verhaal zonder moraal.

Alles bij elkaar zijn bezoekers uit het Koninkrijk verantwoordelijk voor ruim 53% van alle overnachtigingen. De publieke stranden van Curacao worden overspoeld met toeristen en laten op deze wijze weinig ruimte over voor de lokale bewoners.

De meeste stranden op Curacao vallen onder het beheer van hotels en resorts, waarbij toegang alleen nog mogelijk blijkt na betaling. De andere stranden werden in strijd met algemeen publiekrecht maar aan het CTB overhandigd.

Reeds eerder streek het CTB met goedkeuring van dictatoriale Cft nog alle “Roomtax” op. Hierdoor stegen de armoede en werkeloosheid evenredig met de groei van de toeristen industrie.

Deze negen aangewezen stranden zullen nu geexploiteerd gaan worden door CTB ondernemers die tegen betaling de verdere openbare toegang tot de zee onmogelijk zullen gaan maken. Deze ondernemers zullen tegen een vergoeding de stranden zelf gaan indelen, met als gevolg dat de stranden inhoudelijk niet meer openbaar blijven.

De Amerikaanse toeristen, gezamelijk goed voor 30.000 overnachtigingen verblijven meestal in hun hotel en zijn goed voor 10% van de algemene kamerbezetting. De Colombianen zijn goed voor 5% van de totale bezoekers op Curacao.

Evenals de cruiseschepen zorgen de toeristen voor veel afval, wat in de mondi en de zee gedumpt wordt. Curacao beschikt niet over een afvalverwerkings installatie.Daardoor blijft de carbon footprint van de toerist explosief stijgen, zonder dat daar wat zinnigs voor tegenover wordt gesteld.

De koralen en stranden zorgen voor veel toerisme wat eilandgebied per saldo niet ten goede komt. De lokale bewoners worden verplicht om afvalbelasting aan Selikor te betalen, maar de grootste (bezoekende) vervuilers van Curacao hoeven dit (nog) niet.

Het heffen van een simpele carbon footprint belasting kan dit probleem tegemoet komen en grotendeels oplossen, zodat de vervuiler evenredig betaald.

Als het publieke belasting geld wordt gebruikt om de toeristishe infrastructuur op te bouwen, dan behoort de burger daar dividend over te ontvangen, zoals dat bij het Alaska experiment het geval is.

Rutger Bregman / Crickey Conservation Society 2018. 

Curacao Mass Tourism Impoverishes Local Community

Curacao is small sunny Caribbean island along the coast of Venezuela. Although it lies in Venezuelan territorial waters, the Dutch rule the ABC-Islands from from top to toe.

The Dutch international enterprises need the island as their trade hub to the Latin American continent, accounting for 20% of all the attributable inflows, followed by the USA with 17% in 2014.

The Netherlands is currently the largest single investor in South America, accounting for 20% of all attributable inflows, followed by the USA with 17% in 2014, while China represents 6% of the regions total FDI.

The Dutch military bases and migrant police forces serve to control the entire society by force, while corrupted politicians sign all the necessary contracts for the Dutch colonial ruler in order to keep a tide grip on the geo-political issues.

The airport and shipping ports are the two most critical tools used to dominate the trade flows out and into South America. The Dutch Navy is used to protect the oil refineries.

In order to disguise the geo-political agenda, the Dutch have introduced the tax evading tourism industry to recolonize the islands with their employees which control the bars, restaurants and hotels in Curacao.

The development of mass tourism bankrupted the local tax paying society, using local tax money to finance the needed tourist infrastructure. Most of the beaches have been confiscated and/or assigned to hotels or other evil carbon footprint entities.

The overall situation leads to the only jobs left for the local community to profit from, which are found in the tourism sector for Cooks, bus drivers and roadside maintenance workers.

The so-called autonomy is a major deception !!

With the Dutch controlled media covering up the facts in order to glorify the covert invasion of properties and lands previously owned by the local taxpayers of Curacao.

Tourism causes a super large carbon footprint, because the industry is dependent on aviation and uses the most pristine locations on the Dutch Caribbean ABC islands.

Crickey Conservation Society 2018.

Brazilian President wants to Chop Down Amazon Rainforest

Brazil’s recently CIA backed elected president, Jair Bolsonaro, represents what many consider to be the far-right ideologies of nationalism, corporatism, and indifference toward the environment, culture and the poor.

The new Brazilian President Jair Bolsonaro’s agenda is to put the Amazon Rainforest lands on the auction block for logging, mining, and agro-businesses, and forcing the indigenous population to assimilate intoBrazilian urban society.

Bolsonaro has been quoted as saying that ‘minorities will have to adapt or simply disappear.’ This is not so much different in fervor to the genocidal agenda of Western Colonial powers in concert with the Roman Catholic Church spoken about in recent articles

Are we truly better off fighting against such inhumane policies, or should we endeavor to collectively rise above them?

But whatever boon to the nation Bolsonaro might bring to the citizens of Brazil, it will surely come at a cost.

In keeping with the idea that there is no money to be made through the supportof indigenous cultures continuing to live within their traditional environments.

Bolsonaro’s creepy vision is to move Brazil further towards a prototypical Western Capitalistic society.

Since his election on October 28, he’s announced a merging of the ministries of agriculture and the environment into a new “super ministry” to oversee his evil plan.

The new ministry will be headed by politicians from the “beef caucus,” a group of lawmakers who have historically opposed indigenous land conservation, supported agricultural expansion, and attempted to relax slave labor laws.

The Awakening Community is slowly starting to rise above the polarity of our politics, and see that it is simply a ‘false choice’ meant to keep us dividedagainst each other and further the program of our enslavement.

We might be better off getting past that and getting clear that it is the entire political system that is at fault here, and what is needed is to have more and more people recognize where the solutions lie so that it no longer becomes desirable–or possible–to put extremists in positions of power.

Prepare for Change Network / ABC Flash Point News 2018.

Eiland Ontwikkelings Plan

“Eiland Ontwikkelings Plan”