APC Aanleg Verboden Zandweg Naast Morena Jan-thiel

Het pensioenfonds van Curacao, voorheen beter bekend als APNA heeft als doel lokale beleggingen te financieren die moeten bijdragen aan de algemene ontwikkeling van het eiland en haar bevolking.

Met het pensioengeld van de bevolking wordt goed geld verdient, mede omdat de arrogante instelling herhaaldelijk de bijbehorende regelgeving aan haars laars lapt.

Een goed voorbeeld hiervan is de misdadige situatie bij Morena resort op Jan Thiel. Beroeps misdadigers mochten er voor zorgdragen dat Morena ter kwader trouw een bouwvergunning kreeg toegewezen om in wettelijk beschermd Conserveringgebied te bouwen en ontwikkelen.

De allereerste bewoner op Jan Thiel heeft dit allemaal aan de levende lijve mogen ervaren, waarbij correspondentie met APNA strutureel werd ontspoort door de zakengelastigden zetelend op het hoofdkantoor te Curacao.

Uit nader onderzoek is daarom gebleken dat APNA na ontvangst van miljoenen aan smeergeld (erfpacht genaamd) en met behulp van corrupte politici D*ROV de bouwvergunningen voor Fase I en Fase II liet verstrekken.

Daarom zorgde Cooper en andere bekende politici  ervoor dat een tijdelijk zandweg pal tegenover het huis van de eerste bewoner op Vista Royal werd neergezet, om zodoende de geluidshinder optimaal in te vullen om de levenskwaliteit opzettelijk en ter kwader trouw te ondermijnen.

De zaak zal bij de Ombusman aangeboden worden om de illegale praktijken nader te bestuderen en waarmogelijk aan inhoudelijk te pakken.

Het kan niet zo zijn dat APC op Curacao zomaar entiteiten omkoopt om daar onrechtmatige handelingen aan te verbinden om een belasting ontwijkende toeristen industrie van neven inkomsten te voorzien.

Sinds de PAR haar intreden deed op het politieke toneel van Curacao is de levenskwaliteit van de burgers afgenomen, met als klap op de vuurpijl hogere werkeloosheid en meer armoede. Fox News reporteerde hier nog over.

Inmiddels wonen er meer buitenlanders op Curacao. Dit wordt mogelijk gemaakt door de huidige regering, die niet vies is van om mensenhandel voor lage loonslaven mogelijk te maken voor de toeristen industrie.

Stichting Crickey Amigu di Natura  

Download Link to PDF:

Blue Skies

The LOB information explained that the German operated helicopter service was charging people $600-800 for a single 10 minute flight over the island of Curacao, without authority to do so. No permit in this case.

The German pilot landed illegally @ Chogogo and Boase exclusive resorts, ignoring the flight paths according to the official flight plan.

After getting in contact with the Aviation Authorities, the help desk invited Crickey Amigu di Natura to pass by in order to have a look @ some documents that needed to cover up the capitalist tourist scheme.

The Aviation Department could not show us the documents needed to operate the helicopter for it to land on Klein Curacao, southeast of the main island along the coastline of Venezuela.

A couple of days later the hoax was over and the German pilot retreated and stopped his operations. Only the car rental service remained open, but later also terminated that type of business.

The service was also used by secret agents to fly and drive around the island of Curacao, spying on human trafficking rings and other lucrative operations that haunt the island and cause historical high unemployment rates and ever growing poverty.

However the tourism industry flourished on the cheap wages so they are able to launder hundreds of millions into off-shore bank accounts with permission of the Central Bank of Curacao and related businesses.

Most of the resorts on the ABC Islands were granted profit tax– and investment exemptions, ending up in no return of investment for local tax collector, which used public money to facilitate the highly expensive infrastructure.

The failing PAR/MAN government in Curacao is now dealing with huge tax deficits thanks to a network of reckless fascist Zionist investors that abuse the island to rake in large profits, while a very large percentage of the local born population is suffering from growing poverty.

Crickey Conservation Society 2018.

Morena Tijdelijke Zandweg

More text to be added soon. Click the file below to download the PDF.

Jaloesi Tennisbanen op Montana

Na het afronden van de bouw van een dubieus appartementen complex te Jaloesi op Montana, werden kort daarna twee tennisbanen neergezet wat betaald werd met publiek (belasting) geld.

Voor het sociale project werd volgens ingewijden fl.600.000 geinvesteerd. Bij navraag bleek dat de twee tennisbanen maximaal fl.60.000 zouden kosten, waarbij de aanleg van klinkers en een mislukt monument daar nog fl.100.000 bij kwam.

Het is werkelijk schandalig hoe er op Curacao met belastinggeld wordt omgesprongen. Ook voor de toeristen industrie worden er honderden miljoenen aan publiek geld uitgegeven, met no return of investment.

Dit wordt allemaal oogluikend goedgekeurd door de PAR/MAN regering, waarbij dit onder toezicht van het dictatoriale Cft wordt toegestaan. 

Omdat de toeristen industrie amper belastinggeld of lokale werk gelegenheid oplevert in verband met toegewezen ‘tax holidays’, goedgekeurd door de private Centrale Bank van het eiland op Scharloo, blijkt de return on investment nihiel, waarbij zijdelings de staatskas door buitenlandse entiteiten, zoals de CAP wordt leeggeroofd.

Omdat de regering in Den Haag alle touwtjes in handen heeft blijkt de zogenaamde ontwikkeling op Curacao eenzijdig en rascistish van aard.

Minimimum lonen worden anderzijds wel bevroren teneinde de belastingontwijkende entiteiten grotere winsten te laten boeken en daarom een enorme kapitaalvlucht tot stand brengt. 

Deportatie van kansloze landskinderen en hun families is hiervan het ongewenste resultaat. Zij worden namelijk vervangen door goedkopere arbeidskrachten (mensenhandel) uit de regio, zodat de hebzuchtige entiteiten eindeloze belastingvrije winsten mogen opstrijken.

Het gevolg is onoverzichtelijk gebleken, waarbij politieke randfiguren die dit misdadige verschijnsel proberen te bestrijden in de gevangenis of op het kerkhof belanden?

Anderen die dit fascitische schrikbewind proberen te veranderen en te bestrijden worden bij de MOT aangegeven, zodat de belasting dienst (BAB) het Zwaard van Damocles kunnen gebruiken op deze monddood te houden.

De zwaar vervuilende toeristen industrie zorgt voor een cultuur verschuiving, waarbij een KLM/TUI bezoeker retour vanuit Schiphol evenveel CO2 uitstoot en bijdraagt als een V8 automobile die a 30.000 km p/j zes jaar lang rondrijdt.

Curacao wordt dus uitgebuit en onder de voet gelopen door misdadige entiteiten, die de lokale politici omkopen teneinde de juiste vergunningen te bemachtigen, waarbij de regelgeving conform dit model wordt aangepast onder het motto van moderne ontwikkeling.

Roven en plunderen noemt men dan voor het gemak, zaken doen en handel drijven met de publieke eigendommen van een ander.

Tourbussen op Curacao

Tourbussen dienen een hindervergunning aan te vragen als zij op de openbare weg anderen hinder of geluidsoverlast aan doen.

Conform Hinderverordening Curacao 1994 behoren milieu belastende ativiteiten anders dan inrichtingen worden aangewezen als volgt ; 

  1. Alle activiteiten die gebezigd worden door de inrichtingen vermeld in artikel 1, die echter niet plaatsgebonden zijn of elders plaatsvinden dan de lokatie van de inrichting,
  2. Activiteiten die niet onder artikel 1 bedoeld, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dan het milieu daardoor nadelig belast wordt.

Hierdoor dienen ook Tourbussen bedrijven een hindervergunning te hebben. 

Tevens is conform artikel 33 van de Landsverordering Openbare Orde verboden om op de openbare weg anderen hinder of overlast aan te doen.

Verder verkopen de touristen bus bedrijven valse propaganda door de passagiers te foppen met dat er bij Jan Thiel ezels en geiten in de mondi zouden lopen, maar de enige ezels die er te bespeuren vallen zitten toch echt achter het stuur van deze tourbussen.

Hoe dan ook wordt de ergste woon terreur geleverd door onnozele recreanten die te pas en te onpas de buurt onveilig maken.

Gemotoriseerde voertuigen spannen echter op Zaterdagavond de Kroon, door met grote groepen massaal zonder geluidsdemper door Vista Royal heen touren van 23.00-04.00 uur.

Deze groep gewetenloze kanslozen hebben het voor het zeggen op Jan Thiel an andere lokaties op Curacao. De politie staat sinds jaar en dag erbij en kijkt er naar, zonder effectief op te treden.

Pirate’s Nest Curacao

Volgens ingwijden werd de bouw van Pirate’s Nest bij Caracasbaai zonder een daarvoor geldende vergunning uitgevoerd. Om de ware feiten te achterhalen diende de natuurstichting Crickey een LOB verzoek in.

Na de voltooing van de bouw werd er een houten omheining geplaatst die de zogenaamde privacy en veiligheid van de bezoekers moest garanderen.

Helaas werd in de praktijk werd de afscherming gebruikt om de illegale kap van mangroven te verbergen. Als arrogante klap op de vuurpijl werd de beplanting langs het voetpad ook zomaar weggekapt om ruimte te maken voor enkele parkeer extra plaatsen.

Het is daarom schandalig, maar vooral onacceptabel dat men op Curacao dit allemaal toelaat, zonder de wisselede eigenaren ter verantwoording te roepen.

Het LOB verzoek zal moeten aantonen in hoeverre de regering en/of eigenaren aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Crickey Conservation Society 2018.

Tafelberg

More information about this LOB verzoek will be posted here. This text will be updated soon.