LOB Verzoek Verkavelings Vergunning Vista Royal en Overdrachtstermijn Infrastructuur

De bestemming van de woonwijk op Vista Royal te Jan Thiel wordt op misdadige wijze geschonden, door het gebied aan te wenden voor massale recreatie doeleinden en het in strijd met de wet verhuren van vakantie woningen, waar geen OB over wordt afgedragen.

De huurders die met de vliegende piratenschepen van de KLM en TUI op Curacao landen vertellen de Immigratie ambtenaren dat zij bij vrienden op bezoek gaan, zodat het verhuren van de dure villa’s niet aangegeven wordt.

Om bovengenoemde redenen mogen de eigenaren geen omzet belasting gaan betalen omdat zij anders zelf aangeven dat zij hun huizen in de woonwijk voor tonnen per jaar onderverhuren en daar niets over hoeven af te rekenen?

De wettelijke woon bestemming wordt dus met handen en voeten geschonden, waarbij feestende vakantie gangers voor veel geluidshinder zorgen, als deze verdwaalde geesten al zuipend ten onder gaan.

De speeltuin op Jan Thiel wordt ook gekenmerkt door schreeuwende kinderen die hun plezier niet onder de banken of stoelen steken, waarbij de basis opvoeding van deze toekomstige doelgroep veel te wensen overlaat.

Het pensioenfonds van Curacao (APC) is als verkavelaar de smaakmaker van deze belasting ontwijkende misdaad organisaties en weigert haar verantwoording te nemen inzake. Bouwvergunningen worden niet gecontroleerd of zij in lijn lopen met de bij de notaris ondertekende welstandsbepalingen die toeristische- en recreatieve activivteiten verbied.

Ook Chogogo, Papagayo en Morena resort wisten (*gedeeltelijk in 2008) in strijd met de EOP wetgeving in beschermd conserverings gebied hun betonnen nederzettingen te bouwen, waar zij de economsiche bezetters een slaap- en vertier plaats aanbieden.

Bij zowel de vakantiewoningen in de woonbuurt van Vista Royal als de vernoemde resorts vindt de afrekening plaats in NL, zodat alleen de lokale accountants er nog een draai aan moeten geven om deze vorm van belasting ontduiking rond te breien.

De toerisme industrie heeft inmiddels de mooiste lokaties van het eiland ingepikt, waar het zelfs op bepaalde lokaties (Corendon-Smeets/Sta.Barbare Plantation-Boase-Cas Abao) verboden toegang is voor het publiek om gratis te bezoeken?

Voor een sector die geen direkte belasting inkomsten opleverd voor het verarmde eilandgebied is dit een doorn in het oog voor de bevolking, die te kampen heeft met minimaal 40% werkeloosheid, veroorzaakt door mensenhandelaren die goedkope arbeidsmigranten in de aanbieding heeft.

De nieuwe regering wenst daarom de koers aan te passen, maar wordt direkt beschuldigd van anti-toerisme beleid door CHATA? Kennelijk wordt er nog niet genoeg verdiend door de rovers en plunderaars, die inmiddels al miljarden wisten weg te sluizen onder toeziend oog van de PAR regenten.

Crickey Amigu di Natura / ABC Flash Point News 2021.

14 Comments on “LOB Verzoek Verkavelings Vergunning Vista Royal en Overdrachtstermijn Infrastructuur

 1. Het grootste gedeelte van de mensen smokkelaars levert arbeidsmigranten aan uit Sto. Domingo (*schoonmaaksters en snacks). Haiti (*tuinapen), Jamaica (*algemeen) , Venezuela (*bouw/protitutie) en Colombia (*bouw/prostitutie/drugs)

  Like

 2. Smeets samen met APC zijn de grootste OG misdadigers op Curacao. Smeets verkoopt bovendien fosfaat wat niet meer ontgonnen mag worden en steekt alle opbrensten in de zak.

  Fosfaat was en is nodig om de NL’se nederzettingen te bouwen. Inmiddels zijn het aantal huizen op het eiland toegenomen van 50.000 tot 75.000 sinds de PAR haar aantreden deed in 1993?

  Like

 3. Het verhaal waar niemand koek van lust is nog veel erger dan men zich dat voor kan stellen, want de 25,000 huizen van de nieuwe bezetters worden gebouwd met illegaal afgegraven zand van de Tafelberg, die voor dit doel met de grond gelijk wordt gemaakt door de vereerde familie Smeets? Zie LOB verzoek Tafelberg en zie dat deze afgraafvergunning gewoon niet bestaat.

  Like

  • Tegelijkertijd wordt de neerslag rond het ecosysteem van de Tafelberg teniet gedaan, omdat de weersomstandigheden daar nu als resultaat voor zorgen.

   Like

   • Bewoners konden voorheen fruit van de bomen plukken langs de weg, nu is de regenval door het afgraven verminderd en is er langs de weg nagenoeg niets meer te vinden.

    Like

  • Nadat de Mijnmaatschappij onder directeur Kooy haar deuren sloot mocht er nog 10 jaar los zand verkocht en opgeruimd worden op de balans in het natuur gebied te beschermen. Inmiddels vinden er weer explosies plaats waarbij de hele berg uitgehold wordt door Smeets en Company?

   Like

 4. Georganseerde natuur misdaad organisaties, zoals APC, Morena eea resort (die in natuurgebied op Jan Thiel bouwden) proberen sinds 2007. de natuur organisatie van Stichting Crickey Amigu di Natura (zetel VR/H2) een slecht imago op te plakken, door de eigenaar van VR/H2 (woongebied) over van alles en nog wat te beschuldigen, zodat de inheemse beplanting verwijderd kan worden?

  Liked by 1 person

  • De tweede mislukte poging (2020) was het betichten van een kattenplaag (die werden aangewend om de rattenplaag te verwijderen), door de bewoners/eigenaren van VR/H1 en VR/H24 (die beiden zonder geldige bouwvergunningen zwembaden, te hoge muren , en verhuur als vakantie woning ) om de natuur stichting van CAdN in een kwaad daglicht te stellen.

   Liked by 1 person

 5. Eerst probeerde APC (2016) de natuur organisatie te beschuldigen van een ratten plaag, die veroorzaakt wordt door de restaurants bij de toeristen gebieden, want de helft van hun voedsel beland in de vuilbakken waar ratten en kakkerlakken op af komen!

  Liked by 1 person

  • En nu in 2022, proberen de gezamelijk entiteiten (APC.Morena, H1, H3 en H24) VR/H2 er van te beschuldigen dat de Afrikaanse slakken invasie op Curacao een gevaar is voor de ontwikkeling, waarbij ook hier weer een poging ondernomen wordt om de beplanting van VR/H2 te laten verwijderen?

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.