Kappen met die massale ontbossing voor Bio-Massa

Het begint nu wel heel erg op te vallen dat er op belachelijke schaal bomen gekapt worden. Er vindt een enorme kaalslag plaats in de NL’se bossen. Bos verdwijnt om ruimte te geven aan heide. Lanen met prachtige bomen die verdwijnen. Wat ook de agenda achter de massale bomenkap mag zijn, het wordt tijd om daar mee te kappen!

Men verzint allerlei redenen waarom er bos moet verdwijnen. Bijvoorbeeld om plaats te maken voor andere soorten natuur, zoals heide of stuifzand. Het is ingegeven door Europese klimaatdoelstellingen.

In de wet natuurbescherming staat dat elke boom die gekapt wordt gecompenseerd moet worden, maar dat geldt niet wanneer bos gekapt wordt voor andere natuur. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek al dat het bosareaal tussen 2013 en 2017 met 5400 hectare is afgenomen.

Het klimaatbeleid is gebaseerd op verdienmodellen en met levende bomen verdient men niets. Dus zijn ze goed om de biomassacentrales te laten branden. Dat levert niet alleen veel geld op, maar de Europese klimaatdoelstellingen schrijft eveneens voor dat we naar andere energievormen moeten, ook als deze in wezen slechter zijn voor de natuur, het milieu en de gezondheid.

Dus worden we niet alleen opgescheept met windmolens en zonnepanelen die slecht zijn voor flora en fauna, maar worden er ook massaal bomen gekapt. Ook stelt men dat bomen plotseling onveilig zouden zijn?

Ondertussen probeert Staatsbosbeheer om met onderstaand filmpje bezorgde mensen gerust te stellen. Maar gaat dit nog wel overtuigen nu de massale houtkap wel heel erg begint op te vallen? Het klinkt aantrekkelijk: “aanplanten van nieuw bos en jonge bomen nemen meer CO2 op”, maar hoeveel jaar duurt het voordat een boom volgroeid is?

Bovendien, wanneer je rigoureus bomen kapt in een bestaand bosgebied, wordt eveneens het hele ecosysteem van de bodem vernield. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer komen dan ook steeds meer onder vuur te liggen.

Hoeveel mooie redenen ze ook verzinnen om op deze belachelijke schaal te blijven kappen, het wordt steeds duidelijker dat er ook andere belangen achter de bomenkap zitten. Hout voor de biomassacentrale is een leuk verdienmodel nu de subsidiekraan aan deze organisaties grotendeels is dichtgedraaid.

Biomassa heeft onterecht een groen imago. De verbranding zou een CO2-neutraal proces zijn omdat bij het stoken van houtsnippers geen extra CO2 vrijkomt. Volgens wetenschappers is biomassa echter helemaal niet duurzaam en stoot in werkelijkheid meer CO2 uit. Bovendien duurt het jaren voordat geplante bomen volwassen zijn.

Zo adviseerde de stikstof-commissie onder leiding van Johan Remkes het kabinet eind vorig jaar al om te stoppen met subsidies voor het bijstoken van biomassa.

Er is op dit moment in Nederland niet eens voldoende hout. Veel hout komt uit de Verenigde Staten. Momenteel wordt alleen al vanuit de Amerikaanse staat North Carolina 3 miljoen ton hout naar Europa vervoerd, om deze industrie van brandstof te voorzien. Dat zijn miljoenen bomen.

Toch wordt biomassa gezien als oplossing en goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Is vernietiging van bos duurzame oplossing?

Voor Nederland geldt dat biomassa verantwoordelijk is voor bijna 61% van alle duurzame energie die in ons land wordt geproduceerd.

Het kabinet wil voor de komende twintig jaar 14 miljard aan subsidies uittrekken om te kunnen investeren in energie uit biomassa. Er moet dus nog een andere verborgen agenda aan ten grondslag liggen.?

Ondertussen kapt men bomen terwijl men claimt dat er teveel aan CO2 is. Dat terwijl men wél lege vliegtuigen laat vliegen om de vliegrechten te behouden. Het is niet logisch. Sterker nog, de massale bomenkap is krankzinnig! Met dit beleid wordt een niet-bestaand zogenaamd probleem — een te hoge CO2-waarde — vanzelf een self fulfilling prophecy.

Mensen moeten in verzet komen tegen de bomenkap; het is één van de grootste misdaden gepleegd door de mens op de natuur. Bomen zijn onze filters, bieden ons zuurstof. Zonder bomen is er geen leven. Het klimaatbeleid is slecht voor de natuur en nog slechter voor de mens.

Het is een paard van Troje om draconische regels in te voeren. De eerste rechtszaak om biomassa uit bomen als klimaatmaatregel te verwijderen uit de EU-hernieuwbare energierichtlijn is reeds begonnen.

Ellaster / Crickey Conservation Society 2020.

2 Comments on “Kappen met die massale ontbossing voor Bio-Massa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.