Jaloesi Tennisbanen op Montana

Na het afronden van de bouw van een dubieus appartementen complex te Jaloesi op Montana, werden kort daarna twee tennisbanen neergezet wat betaald werd met publiek (belasting) geld.

Voor het sociale project werd volgens ingewijden fl.600.000 geinvesteerd. Bij navraag bleek dat de twee tennisbanen maximaal fl.60.000 zouden kosten, waarbij de aanleg van klinkers en een mislukt monument daar nog fl.100.000 bij kwam.

Het is werkelijk schandalig hoe er op Curacao met belastinggeld wordt omgesprongen. Ook voor de toeristen industrie worden er honderden miljoenen aan publiek geld uitgegeven, met no return of investment.

Dit wordt allemaal oogluikend goedgekeurd door de PAR/MAN regering, waarbij dit onder toezicht van het dictatoriale Cft wordt toegestaan. 

Omdat de toeristen industrie amper belastinggeld of lokale werk gelegenheid oplevert in verband met toegewezen ‘tax holidays’, goedgekeurd door de private Centrale Bank van het eiland op Scharloo, blijkt de return on investment nihiel, waarbij zijdelings de staatskas door buitenlandse entiteiten, zoals de CAP wordt leeggeroofd.

Omdat de regering in Den Haag alle touwtjes in handen heeft blijkt de zogenaamde ontwikkeling op Curacao eenzijdig en rascistish van aard.

Minimimum lonen worden anderzijds wel bevroren teneinde de belastingontwijkende entiteiten grotere winsten te laten boeken en daarom een enorme kapitaalvlucht tot stand brengt. 

Deportatie van kansloze landskinderen en hun families is hiervan het ongewenste resultaat. Zij worden namelijk vervangen door goedkopere arbeidskrachten (mensenhandel) uit de regio, zodat de hebzuchtige entiteiten eindeloze belastingvrije winsten mogen opstrijken.

Het gevolg is onoverzichtelijk gebleken, waarbij politieke randfiguren die dit misdadige verschijnsel proberen te bestrijden in de gevangenis of op het kerkhof belanden?

Anderen die dit fascitische schrikbewind proberen te veranderen en te bestrijden worden bij de MOT aangegeven, zodat de belasting dienst (BAB) het Zwaard van Damocles kunnen gebruiken op deze monddood te houden.

De zwaar vervuilende toeristen industrie zorgt voor een cultuur verschuiving, waarbij een KLM/TUI bezoeker retour vanuit Schiphol evenveel CO2 uitstoot en bijdraagt als een V8 automobile die a 30.000 km p/j zes jaar lang rondrijdt.

Curacao wordt dus uitgebuit en onder de voet gelopen door misdadige entiteiten, die de lokale politici omkopen teneinde de juiste vergunningen te bemachtigen, waarbij de regelgeving conform dit model wordt aangepast onder het motto van moderne ontwikkeling.

Roven en plunderen noemt men dan voor het gemak, zaken doen en handel drijven met de publieke eigendommen van een ander.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.