Morena Resort Bouwt in Stedelijk Woongebied of Conserveringsgebied?

De Clowns en Schapen dwalend in het politieke moeras op Curacao weten heel goed hoe ongewenste mede-acteurs van het toneel moeten worden verwijderd om de omkoperij en corruptie vrij baan te blijven geven.

Het belangerijkste gereedschap om dit gedaan te krijgen is om oneindig verwarring te zaaien in de lopende zaken, om de geldwasmachines op volle toeren te laten door draaien.

Morena resort heeft de tijdelijke zandweg voor het bouwen van Morena fase II (2015) met toestemming van APC (voorheen APNA) aangelegd, doch zonder aanleg vergunning van ROP (voorheen DROV).

De tijdelijke zandweg werd als bewijs van ‘powerplay dwars door het conserveringgebied, pal voor de woning van de natuurstichting Crickey Amigu di Natura aangelegd.

De bouw van Morena resort Fase 2 werd in de December 2016 door uitvoerder Frits van Zwienen opgeleverd. Op deze wijze probeert Kruithof de publieke pensioenen van de harde werkers te waarborgen?

Uit informatie van APC blijkt dat Morena weer onrechtmatig een stuk grond in het conserverings gebied van het pensioenfonds heeft aangekocht om het resort (fase 3) weer verder uit te gaan breiden?

Hoogstwaarshijnlijk zal Morena resort deze zandweg op Jan Thiel weer gebruiken voor de uitbreiding van het resort van de Brummelhuisjes.

Om verder nog meer druk uit te oefenen op de bewoners van Vista Royal wordt deze gelegenheid wederom aangepakt om deze van nog meer 7-daagse geluidshinder te voorzien in de komende jaren.

De politici en bijbehorende ambtelijke stromannen kijken als toezicht houders erop toe dat dit plan wederom feiloos zal kunnen gaan verlopen.

Dwz, de KPC (politie) treedt niet op, OW (voorheen DROV), Officieren van Justitie en ROP kijken gewoon toe, zodat hun bijbehorende netwerken belastingvrij miljoenen mogen gaan binnenscheppen.

De Toeristen fabrieken op Jan Thiel behoren tot een van de meest vervuilende setoren in de maatschappij. Vliegtuigen vervuilen per km per persoon 10x zoveel als het rondrijden in een V8 auto.

De carbon footprint wordt verder opgevoerd doordat onafbreekbare chemische afvalstoffen niet worden verwerkt en dus de natuur verder ter kwader trouw aantasten.

De mensenhandel zorgt verder voor goedkopere arbeidskrachten die ingezet worden om de winsten van de kapitalisten te vergroten en de werkeloosheid en armoede op Curacao verder te stimuleren.

In 2019 werd een LOB verzoek ingediend om de status van de onrechtmatig aangelegde zandweg te laten bevestigen. Met deze bevestiging werd in Januari 2020 het Kabinet verzocht om de zandweg die dwars door Conserveringsgebied loopt via handhaving te laten verwijderen.

Daar werd na doorverwijzing naar het Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning tot op heden (Oktober 2020) nog geen reactie op ontvangen? Om de kwestie wat kracht bij te zetten, zal de Ombudsman van Curacao ingeschakeld worden, in een poging om verdere onrechtmatige praktijken een halt toe te roepen.

ABC Flashpoint News 2019.

Download Link to PDF:

One Comment on “Morena Resort Bouwt in Stedelijk Woongebied of Conserveringsgebied?

  1. Om Morena resort de gelegenheid te geven om in hoogst beschermd conserverings gebied (EOP 1997 wet, bestemming nooit via een benodigd LANDSBESLUIT officieel veranderd) te mogen bouwen, Hiervoor werd voor kavel G sectie van Vista Royal een speciale extra stroom aansluiting via Koraal Specht aangelgd = omdat het grootste gebied waar Morena gebouwd heeft niet in het officiele en geldende infrastructuur plan werd opgenomen.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.